STRONA GŁÓWNA

Pochodzę z Lubelszczyzny; tu się urodziłem, wychowałem, kształciłem i przed laty rozpocząłem karierę kolarską. Tu od wielu lat prowadzę własną działalność gospodarczą.
Lubelskie jest dla mnie wyjątkowym miejscem, dlatego zasługuje na dynamiczny rozwój i godną reprezentację parlamentarną. Jako aktywny przedsiębiorca, samorządowiec i działacz społeczny zawsze starałem się jak najlepiej pracować na rzecz naszego regionu. Wspierałem inicjatywy, które miały na celu zwiększenie liczby miejsc pracy, rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawę jakości życia mieszkańców poprzez jak najlepsze wykorzystanie funduszy unijnych. Współdziałam i organizuję pomoc dla organizacji pozarządowych.
W ostatnich latach w Polsce intensywnie realizuje się programu budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz wielu innych ważnych inwestycji drogowych. Wszyscy Ci, którzy udają się z Lublina w kierunku północnym wiedzą, jak bardzo uciążliwy i niebezpieczny jest odcinek drogi S19 do Lubartowa. Będąc radnym powiatowym, działając w różnych organizacjach gospodarczych i społecznych aktywnie wspierałem rozpoczęcie budowy tego fragmentu drogi ekspresowej. Dziś wiemy, że jest to realne i do 2020 roku możliwe do realizacji. W Sejmie będę się dalej w to angażował się i dopilnuję jej wykonania.
Wiele osób w regionie, Polsce i poza naszym krajem, zna mnie jako pomysłodawcę i organizatora największej imprezy dla wszystkich „Święta Roweru”. W bieżącym roku odbyła się już po raz XXII. Wzięło w niej udział prawie 15 tys. rowerzystów. Impreza ta jest dowodem, że jeśli ma się pomysł i determinację można zrealizować bardzo śmiałe projekty.
Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na korzyści dla firm oraz nowe wartości dla klienta, które niesie za sobą innowacyjność w przedsiębiorstwie. Jako poseł będę wspierał i promował nowe technologie; będę dążył do usprawnienia prawodawstwa i polityki podatkowej państwa wobec przedsiębiorców.
Dotychczasowe umiejętności, aktywność i doświadczenie chciałbym wykorzystać w miejscu, w którym toczy się debata nad przyszłością każdego z nas.
Kandyduję do Sejmu, ponieważ chcę rozwijać Polskę, chcę pomóc naszej Lubelszczyźnie.

 

Proszę o Państwa głos 25 października 2015 roku.

 

podpis